Skip to content
logohp

Tweetalig

Huis van Licht is tweetalig. In onze bijeenkomsten vertalen we (bijna) alles van het Nederlands naar Arabisch en omgekeerd. Zo zijn we een plaats waar zowel mensen met een Nederlandse, als met een Arabische achtergrond zich thuis voelen en elkaar ontmoeten.

Veelkleurig

Wij geloven dat onze God een veelkleurige God is en willen daar met Huis van Licht een voorbeeld in zijn. Wij zijn op zoek naar en wijzen elkaar op Gods aanwezigheid in elkaars leven. Juist doordat wij zo verschillend zijn leren we meer kanten van God zien en verdiept onze relatie met onze God.

Multicultureel

In Huis van Licht ontmoet je mensen uit verschillende delen van de wereld, en verschillende lagen van de bevolking. Wat ons bindt is de liefde voor de God van deze wereld. Samen gaan we op zoek naar het beste, mooiste en meest Bijbelse uit onze culturen.

Nederlands-Arabische kerk

Huis van Licht is in 2020 ontstaan uit het samengaan van twee groepen. Nederlandse christenen die kerk wilde zijn in en met de multiculturele wijk Overvecht in Utrecht. En Arabisch sprekende christenen, op zoek naar kerk zijn in Nederland. Wat ons bindt is de liefde voor Christus en het verlangen om met die liefde dienstbaar te zijn in onze omgeving.

Kerk van de Nazarener

Huis van Licht maakt deel uit van de internationale Kerk van de Nazarener. Onze naam verwijst naar de beroemdste inwoner van Nazareth: Jezus Christus. Wij zijn ingebed in een wereldwijde kerk die actief is in 156 landen verdeeld over alle continenten. Onze kerk heeft onder andere een internationale hulpverleningsorganisatie, eigen universiteiten en ziekenhuizen. Wij zijn een heiligingskerk, wat betekent dat wij je zullen uitnodigen en aanmoedigen om in je levenswandel steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken. 

Wat wij doen

Zondagse ontmoetingen

Wij komen elke zondag samen. In onze bijeenkomsten staat de God van de Bijbel centraal. We gaan op zoek naar wat ons verbindt als christenen en waarin we elkaar herkennen. 

We nemen tijd voor overdenkingen uit de Bijbel, persoonlijk en gezamenlijk gebed, ondersteund door muziek en zang.

bible-896220_1920-1024x683

Bijbelstudie

De bijbel is Gods Woord aan ons (2 Tim. 3:16). De Bijbel is betrouwbaar en foutloos. Samen willen wij de Bijbel lezen en bestuderen. Door de Bijbel te bestuderen kunnen we het toepassen in ons leven. De Bijbelstudies zijn tweetalig. 

mm

Zorg voor de omgeving

Wij willen een kerk zijn in en voor de wijk. We reiken de hand uit naar mensen met een beperkt netwerk en beperkte financiële middelen. 

Steun ons!​

Wij zijn je dankbaar als je ook betrokken wilt zijn bij de ontwikkeling van onze tweetalige, veelkleurige en multiculturele gemeente.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Ontvang 4x per jaar het nieuws over de ontwikkelingen in onze gemeente.