Skip to content
logohp

Tweetalig

Huis van Licht is tweetalig. In onze bijeenkomsten vertalen we (bijna) alles van het Nederlands naar Arabisch en omgekeerd. Zo zijn we een plaats waar zowel mensen met een Nederlandse, als met een Arabische achtergrond zich thuis voelen en elkaar ontmoeten. Alle culturen zijn daarbij welkom. Het kinderwerk is in het Nederlands.

Veelkleurig

Wij geloven dat onze God een veelkleurige God is en willen daar met Huis van Licht vorm aan proberen te geven. Juist doordat wij zo verschillend zijn, leren we meer kanten van God zien en verdiept onze relatie met God zich en met elkaar.

Multicultureel

In Huis van Licht ontmoet je mensen uit verschillende delen van de wereld, en verschillende lagen van de bevolking. Wat ons bindt is de liefde van God die Hij heeft laten zien in Jezus Christus. Samen gaan we op zoek naar het beste, mooiste en meest Bijbelse uit onze culturen.

Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, 19 ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.

~ Efeziërs 3:18-19 ~

Nederlands-Arabische kerk

Huis van Licht is in 2020 ontstaan uit het samengaan van twee groepen. Nederlandse christenen die kerk wilden zijn in en met de multiculturele wijk Overvecht in Utrecht, en Arabisch sprekende christenen, op zoek naar een kerk in Nederland. Wat ons bindt is de liefde voor Christus en het verlangen om met die liefde dienstbaar te zijn in onze omgeving.

Partnerschappen

Huis van Licht maakt deel uit van de internationale Kerk van de Nazarener. Onze naam verwijst naar de beroemdste inwoner van Nazareth: Jezus Christus. Wij zijn deel van een wereldwijde kerk die actief is in 156 landen verdeeld over alle continenten. Wij zijn een heiligingskerk, dat betekent dat wij je zullen uitnodigen en aanmoedigen om in je levenswandel steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken.

Wij voelen ons verbonden met alle kerken die Jezus Christus als redder en Heer belijden. We zijn een Pioniersplek van de PKN en hebben overeenkomsten met verschillende kerken in en rond Utrecht.

Wat wij doen

Zondagse ontmoetingen

Wij komen elke zondag om 16:00 uur in Lokaal 4 samen in de Opstandingskerk,  (Prinses Margrietstraat 126).

We nemen tijd voor overdenkingen uit de Bijbel, persoonlijk en gezamenlijk gebed, ondersteund door muziek en zang, zowel in het Arabisch als in het Nederlands.

De kinderen hebben een eigen dienst. 

Na afloop is er tijd voor ontmoeting met koffie en thee. Regelmatig is er een maaltijd na de dienst.

Gemeenteweekend

Elk jaar in mei organiseren we een gemeente weekend waar we op een ontspannen manier met elkaar optrekken

Kringen

We hebben een paar kringen en vaak beginnen we met een maaltijd. De kringen zijn tweetalig. Er is ook een Arabisch sprekende kring op woensdag van 16:00 tot 18:00. Deze kring komt samen in het gebedshuis Zuilen (Lessepstraat 76 in Utrecht). Voor informatie over de kringen kun je contact opnemen met: 06-11689535.

Steun ons!​

Wij zijn je dankbaar als je ook betrokken wilt zijn bij de ontwikkeling van onze tweetalige, veelkleurige en multiculturele gemeente.